revista nordeste

Sobre a revista

Coa chegada da transición democrática, en Cariño aparecen novas iniciativas veciñais como a publicación da reivindicativa revista NORDESTE.

Nace no ano 1975 no seo da Agrupación Xuvenil que leva o mesmo nome, a iniciativa de dous párrocos, Francisco Martínez Sánchez “Pacurri” e Atilano Maciñeira, e do grupo de rapaces e rapazas que forman parte da asociación. Outro sacerdote, Salustiano Pedre, xoga tamén un papel relevante nos primeiros anos da revista.

Dende un primeiro momento a revista convértese no voceiro do pobo de Cariño, recollendo as súas reivindicacións por un Concello propio, as loitas a prol dun instituto de secundaria, etc. así como os acontecementos que teñen lugar durante estes anos (actividades culturais, deportivas, e mesmo bautizos, matrimonios ou defuncións).

Tamén inclúe entrevistas, artigos de opinión e outras colaboracións tanto da veciñanza como de persoeiros da cultura e da política galega e nacional. As portadas e as ilustracións son feitas por Lorenzo Fojón, Fernando Ramil ou Nito, entre outros.

A publicación é distribuída nas parroquias, tamén por Galicia e unha parte importante da tirada envíase á veciñanza que está na emigración: Francia, Suiza, Inglaterra,…
Podemos dividir a historia da revista en cinco épocas.

1ª época

1975-1981.
O primeiro número sae en maio de 1975. De tirada mensual, esta primeira época está composta por 74 números, rematando en setembro de 1981.
Editada con poucos medios, a composición e a impresión teñen lugar no propio local parroquial por parte do equipo redactor.

2ª época

1981-1983.
Non hai pausa na publicación da revista, que agora comeza a tirarse en imprenta. O primeiro número da segunda época sae en outubro de 1981.
De tirada mensual, esta segunda etapa componse de 27 números, rematando a mesma cunha revista dobre (números 26 e 27) correspondente a novembro e decembro de 1983.

3ª época

1988-1989.
A terceira época comeza despois da segregación do Concello, en setembro de 1988. É a Asociación de Veciños San Bartolo de Cariño quen asume a edición e publicación da revista. Non existe continuidade no tempo, e a súa saída á rúa depende das circunstancias, especialmente económicas, da asociación.
Esta terceira época consta de sete números. O número 0 sae en setembro de 1988, o número 1 en outubro e o 2 en decembro deste mesmo ano. En 1989 saen os números 3 a 6 nos meses de marzo, xuño, agosto e nadal respectivamente.

4ª época

1993.
A cuarta época consta de 4 números de periodicidade mensual, que aparecen os días 29 de xaneiro, 26 de febrero, 26 de marzo e 29 abril de 1993. Subtitulado “Xornal mensual interasociativo”, a revista convírtese nun boletín informativo de oito páxinas.

5ª época

1995-1996.
A quinta e, de momento, última época sae á luz dous anos despois e comprende só dous números. Cun custo de 200 pesetas, a publicación corre a cargo da Asociación de Veciños de Cariño, aínda que é editada por unha comisión de traballo constituída, tal e como sinala o editorial, por xoves cariñeses, en colaboración coa propia Asociación, pero con criterios propios.
Os problemas da asociación e a dificultade de atopar persoas que colaboren na redacción explican a curta duración desta etapa, cuxos dous números aparecen en xullo de 1995 e xaneiro de 1996.

primeira revista