1ª ÉPOCA

1975-1981


Maio 1975

Xuño 1975

Nº 3

Nº 4

Novembro 1975

Nadal 1975

Nº 7

Nº 8

Febreiro 1976

Marzo 1976

Abril 1976

Maio 1976

Xuño – Xullo 1976

Agosto 1976

Setembro 1976

Outubro 1976

Novembro 1976

Nadal 1976

Xaneiro 1977

Febreiro 1977

Febreiro 1977

Marzal 1977

Maio 1977

Xuño – Xullo 1977

San Bartolo 1977

Outono 1977

Novembro 1977

Nadal 1977

San Xeao 1978

Febreiro 1978

Marzal 1978

Abril 1978

Maio 1978

San Bartolo 1978

Outono nº2 1978

Outono nº3 1978

Novembro 1978

Nadal 1978

Xaneiro 1979

Febreiro 1979

Marzal 1979

Abril 1979

Maio 1979

Xuño – Xullo 1979

Agosto 1979

Setembro 1979

Outono 1979

Novembro – Nadal 1979

Xaneiro 1980

Febreiro 1980

Marzal 1980

Abril 1980

Maio – Xuño 1980

Xullo 1980

Agosto 1980

Setembro 1980

Outubro 1980

Novembro 1980

Decembro 1980 Xaneiro 1981

Febreiro 1981

Marzal 1981

Abril 1981

Maio 1981

Xuño 1981

Xullo-Agosto 1981

Setembro 1981